Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Pinterest
+

1. Jab Tak Hai Jaan

Shah Rukh Khan's Look in Jab Tak Hai Jaan.

2. Happy New Year

Shah Rukh Khan's tough looks in Happy New Year

3. Ashoka

Shah Rukh Khan in Ashoka

4. Don 2

Shah Rukh Khan's look in Don 2

5. Fan

Shah Rukh Khan's unrecognizable look in Fan